Ωράριο Ιατρείου

Δευτέρα

9:00π.μ. - 1:00 μ.μ.

Δευτέρα

18:00μ.μ. - 20:30 μ.μ.

Τρίτη

9:00μμ - 13:00 μ.μ.

Τρίτη

18:00μ.μ. - 20:30 μ.μ.

Τετάρτη

9:00π.μ. - 13:00 μ.μ.

Πέμπτη

9:00π.μ. - 13:00 μ.μ.

Πέμπτη

18:00μ.μ. - 20:30 μ.μ.

Παρασκευή

9:00π.μ. - 13:00 μ.μ.